Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Ühinemine 2013
  Valla Teataja
  Tuletornid
  Külalisele
  Sümbolid
  Ajalugu
  Sündmusi lähiajaloost
  Sündmusi minevikust
  Vallavalitsus ja volikogu 1992-2007
  Kõrgessaare Algkool (1961-1971)

2024, April
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Sündmusi lähiajaloost
Prindi
 
 

1990 

Kalana külas Metsavahil alustas tööd Kõpu algkool. Kool avati nelja- klassilisena ja 6 õpilasega. Esimene direktor... Kool tegutses iseseisvana kuni...

1991

05. juuni sõprussidemete loomine Dragsfjärdi vallaga Soome Vabriigis

14. juuni mõõdub 50 aastat küüditamisest

20. august 210. aastat rootslaste ümberasustamisest Lõuna- Ukrainasse. Aastapäeva tähistamiseks püstitati Ristimäele mälestukivi.

1992

lasteaed Vigri tuli "Hiiu Kalurist" valla alluvusse

10. sptember- Eesti Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Lauka valla omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta.

1993

Ilmus "Kõrgessaare valla Teataja" esimene number. Toimetaja oli humanitaarnõunik Meelis Tomson.

Kevadlaat Laukal.

21-24. juuni sõprusvall Dragsfjärdi delegatsiooni vastuvõtt.

28.juuni Riigikogu otsus Lauka valla nime muutmiseks Kõrgessaare vallaks.

17.oktoober- kohalikud valmised

Esimesena said talupaberid Õie Ojaäär, Andrus Pihel, Ülo SIhver, Heino Laid ja Arnold Napp.

Kõrgessaare Algkooli reis Lapimaale.

Koostati Lauka Põhikooli arengukava.

1994

07.juuni- Rootsi peaminister Carl Bildt Kõrgessaare aleviku puhastusseadmete avamisel.

21.juuni - Bornholmi delegatsiooni vastuvõtt

21.juuni- Riigikantseleis kinnitati Kõrgessaare valla vapp ja lipp

02.september- volikogu esimehe Jaak Tursk'i vastuvõtt kõrgkooli lõpetajatele

28.september- torm viis põhja parvlaeva "Estonia", kus töötasid meie valla inimesed Marika Pall, Urve Aun ja Lembit Leiger.

Kõrgessaare raamatukogu kolib lasteaed "Vigri" ruumidesse

1995

01. mai sõprusvalla Dragsfjärdi delegatsiooni vastuvõtt

Kõrgessaare Algkooli reis Taani Kuningriiki

23.juuni- Kõrgessaare valla lipu pühitsemine Reigi kirikus

02.november- Tahkuna poolsaare tippu püstitatakse mälestusmärk parvlaeva "Estonia" katastroofis hukkunud lastele.

Alustas tegevust Lauka Põhikooli muusikaklass õpetaja Helgi Kaibaldi juhendamisel.

1996

05.jaanuar - ilmub Hiiumaa omavalitsuste ühise ajalehe "Hiiu Teataja" esimene number (toimetaja Katrin Ädu Metsand). Sellega lõpetasid ilmumise kohalikud valdade ja linna lehed, saades igaüks oma valdusesseühe külje omavalitsuste lehes.

10. veebruar- lumelinna ehitamine Kõrgessaare alevikus

11. mai - Kevadlaat Kõrgessaare alevikus

26. mai Lauka Segakoori 40. aastapäeva kontsert Tervisemajas

20.juuli Hiiumaa valdade spordimängud Laukal ja Kõrgessaares.

Kõrgessaare vallamajs avatakse näitus "Valla ajalugu fotodel"

14.august Kõrgessaare vallamaja 100. aastapäeva tähistamine.

Valmib Kõrgessaare valla buklett.

Tervisemajs kohaliku toodangu mess "Eelista Hiiumaist"

12.oktoober- Luidja sügislaat, koos teabepäevaga Luidja rannast ja Hiiumaa ökosüsteemist.

Toimuvad valla koolide päevad ja loodusõpetuse päev Kõpu Algkooli eestvedamisel.

Lasteaias Vigri hakatakse läbi viima tervisekasvatuse tunde.

Alates aprillist hakkab kooliõpilasi sõidutama buss nimega "Clara", bussijuhiks Valentin Barinov

1997

24 mai - kevadlaat Kõrgessaare alevikus

01. juuni- Hiiumaa Muuseumi vabaõhupäev Mihkli talus

Lauka Segakoor käib Balti- ja Põhjamaade koorifetivalil Gotlandil

09.juuli rahvusvaheline saalihokiturniir La Coma Cupa, mis saab iga-aastaseks spordi tähtsündmuseks

31.august- valla vanim kodanik Elisabeth Jõhvik tähistas 100. sünnipäeva.

1998

24. veebruar - Eesti Vabariigi 80. aastapäeva tähistamine Tervisemajas.

Kõrgessaare valla esimene oma kunstnike näitus.

Kõpu Algkool kolib uutesse ruumidesse Kõpu Internaatkooli.

Hakatakse korraldama Lauka Laululinnu konkurssi.

09. detsember Tahkuna tuletorn saab uue kupli.

Luuakse MTÜ Viskoosa Spordiklubi , millest saab aktiivne saalihoki edendaja.

1999

14. veebruar - Valla vanaema valimine Tervisemajas

24. veebruar - valla preemia üleandmine Liia Toom'ile ja Aili Nelside Soop'ile

21. mai Hiiumaa külaseltside kokkutulek Kõpus.

Maikuus toimus terv arutelu sõjaväe polügoni rajamiseks Kõpu poolsaarele Korbi mägedesse.

16. juuni - Lauka Põhikooli lõpetajate vastuvõtt vallamajas.

19-.24. juuli - Kõrgessaare valla päevad. Toimus esimene Luidja Rannavolleturniir ja triaton.

24.juuli- vabaõhuüritus Kõpu tuletorni juures "PAsuna ja pika puuga". Esinesid piirivalveameti orkester, TTÜ akadeemiline meeskoor, Kärdla Kultuurikeskuse tantsijad, Ines Aru, Tõnu Aavja ansambel L'Dorado.

Tähistati Kõrgessaare Algkooli 10. aastapäeva.

11. september- Kõpu koolimajas koosolek Kõpu rahvuspargi loomisest.

23. september- Reigi kirikus vanamuusikaansambrli Hortus Musicus kontsert "Sügispidu õukonnas"

02.oktoober - avatakse Lauka Päevakeskus

Valmis lasteaed Vigri arengukava

Alustati Lauka Põhikooli renoveerimist.

2000

24. veebruar - Eesti Vabariigi aastapäeval anti valla preemia Lii Koharile

01. aprill - Lauka raamatukogu ühendati Kõrgessaare raamatukoguga.

24. aprill - sõjalaevale "Ristna" valla vapi paigutamine

16. juuni - Lauka Põhikooli lõpetajate vastuvõtt vallamajas.

Lauka Segakoor koorifestivalil Norras.

Toimuvad Hiiumaa valdade suvemängud Laukal ja Luidjal.

Augustis Luidja piirkonna külaseltside poolt organiseeritud üritus "Luidja 2000". Ratsavõistlused Luidja rannas.

09. oktoober - õpetajate vastuvõtt vallamajas.

Lõpetati Lauka Põhikooli vana maja renoveerimine.

Lauka Põhikool saab interneti püsiühnduse.

Avatakse avalik internetipunkt Kõrgessaare raamatukogus

Remonditakse Tervisemaja välisfassaad

Jõulukuul avatakse päkapikkude näitus Tervisemajas.

2000. aastal tähistas Lauka Põhikool 100. juubelisünnipäeva , valmis kooli kroonikaraamat ja almanahhi "Päikesetaru" II osa. Juubeliaktusel toimus kooli laulu esiettekanne (sõnad kooli vilistlane Velli Barinov, viis kooli muusikaõpetaja Helgi Kaibald)

2001

19 jaanuar - vallavolikogu otsus Kõrgessaare Algkooli ja Kõpu Algkooli ühendamisest Lauka Põhikooliga.

09. veebruar kinnitab vallavolikogu valla arengukava aastateks 2001- 2005.

23. veebruar valla preemia üleandmine Agu Tammeveskile.

Mais tähistab Lauka Segakoor oma 45. aastapäeva.

Juulis toimub paadimatk ümber Hiiumaa ja sellega seoses väike simman Kalana Sadamas, esines Väikeste Lõõtspillide Ühing.

27-28. juuli Kõpu tuletorni 470. sünnipäeva üritused. Külas sõprusvalla Dragsfjärdi delegatsioon.

20. august- mõõdub 220 aastat rootslaste väljarändest, mälestusüritused Ristimäel.

Tähistatakse Eesti taasiseseisvumise 10. aastapäeva.

Telesaate "Laulge kaasa" salvestus Kõpu tuletorni jalamil.

19. oktoober - hariduskonverents Lauka Põhikoolis, külalisesineja haridusminister Tõnis Lukas.

2002

 24. veebruar - Eeesti Vabariigi aastapäeva kontsert- aktus Lauka Põhikoolis.

Fotokonkurss "Iseseisvuspäev 2002". Pildistamine yoimus 24. veebruaril kõigis Hiiumaa omavalitsustes. Märtsis avati Lauka Põhikooli fotonäitus Kõrgessaare valla elanike tehtud piltidest.

17. mai -Kõpu tuletorni teenindushoone avamine.

Kõrgessaare Vallavalitsuse delegatsioon külaskäigul Kopli miinisadamasse ja Tallinna Meremuuseumisse.

31. mai Kõrgessaare Algkool peab oma viimase lõpuaktuse (13.lend). Kool suletakse.

07. juuni beebipidu

17. juuni Lauka Põhikooli lõpetajate vastuvõtt restoranis Viinaköök

06. juuli 10. aastat saalihokit Hiiumaal. Toimus rahvusvaheline saalihokituniir Viskoosa Cup 2002.

20-27. juuli Kõrgessaare valla päevad.

24. august Reigi kiriku 200. aastapäev.

  Kõrgessaare Vallavalitsus