Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Ühinemine 2013
  Valla Teataja
  Tuletornid
  Külalisele
  Sümbolid
  Ajalugu

2023, October
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Sümbolid
Prindi
 
 

 

 Kõrgessaare valla põhimäärus § 11. Valla sümbolid

 (1) Kõrgessaare vallal on oma vapp ja lipp.

(2) Vapil on kujutatud vapikilbi sinisel väljal hõbedane põhijaotus, millest kasvab välja kolm risti, kilbi alaservas on kaks sinist lainelist joont. Vappi kasutatakse:

 1. vallavolikogu, vallavalitsuse pitsatitel ja dokumendiplankidel;

 2. valla autasudel, meenetel, tänukirjadel, ümbrikel ja muudel trükistel;

 3. Vallavolikogu ja vallavalitsuse hoone sildil, valla piiritähistel;

 4. vallavalitsus võib lubada valla vapi kasutamist ka vallale kuuluvate asutuste pitsatitel ja dokumendiplankidel. 

(3)Vallalipu kangas on lainejoonega jagatud kolmeks, kus ülemine ja alumine osa on sinised, keskmine osa valge. Lipu kõrguse ja laiuse suhe on 11:17 ja lipu normaalsuurus on 1100x1700.

 1)Vallalippu võib heisata pidulikel sündmustel, vallapäevadel, valla asutuste aastapäevadel.2)Vallalipu nõuetekohase heiskamise või kasutamise eest vastutab vallasekretär, kes korraldab lipuheiskamist või kasutamist.

 

 

 

 

 

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus