Lauka Päevakeskus

Kõrgessaare vallas tegutseb aastast 1999 Lauka Päevakeskus, kus kogu valla eakatel inimestel on võimalus meelepäraseks tegevuseks, suhtlemiseks ja ürituste läbiviimiseks. Koos käiakse päevakeskuses toimuvatel igakuulistel üritustel, külastatakse erinevaid näitusi ja muuseumiväljapanekuid.

On korraldatud ekskursioone mööda Hiiumaad, Vormsil, Võrus ja 2005.a. võeti ette reis Helsingisse. Lauka Päevakeskuse pensionäridel on tihe side teiste Hiiumaa pensionäride ühenduste ja klubidega ja seetõttu on korraldatud ühiseid kohvikõhtuid, käidud koos kadrijooksu tegemas, peetud naljapäevi ja muid üritusi.

Lauka Päevakeskuses tegutseb 2002 aastast seeniortantsurühm, kes käib koos korra nädalas, õpitakse eakale inimesele jõukohaseid tantse, käiakse esinemas. Seeniortantsurühma liikmed ootavad endi sekka tantsima uusi liikmeid!

Lauka Päevakeskuses tegutsevad ka puuetega inimesed:

 

Meie töötajad

Heli Harak - juhataja tel. 46 937 12 ; 5333 9472    e-post:

lpaevakeskus@hot.ee


Liisi Ülemaantee - abitööline

Asukoht: Käina tee 26-1, Lauka küla, Kõrgessaare vald , Hiiu maakond 92201

Lauka Päevakeskuses osutatavad teenused

 

ühe masinatäie pesu pesemine 2.00€, koos triikimisega 3.60€.

Isikutele, kellel on Kõrgessaare vallaga sõlmitud koduteenuste osutamise leping on ühe masinatäie pesu pesemine 1.30€, koos triikimisega 2.00€.

ühe tunni maksumus töö eest 4.20€.

duši kasutamine 20 min. maksab 1.30€.

erinevate nõustamisteenuste osutamine või nende korraldamine (SHKS)

juuksuriteenuse korraldamine kord kuus

huvitegevuse ja ühis- või terviseürituste korraldamine või abi nende korraldamisel

abistamine dokumentide vormistamisel ja asjaajamisel

abistamine arvuti kasutamisel.

»
Teenuste hind.pdf