Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Dokumendiregister
  Vallavolikogu istungid
  Kirjavahetus
  Projektid

2020, August
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Blanketid
Prindi
 
 

Rahvastikuregistri teenused

Ehitistega seotud blanketid

Blanketid vallaametnikule

Vajaduspõhine peretoetus

»
Arve ja arve- ostuakt
»
TAOTLUS DETAILPLANEERINGU ALGATAMISEKS
»
Projekteerimistingimuste taotlus
»
Elukohateade
»
Esildis müügiarve vormistamiseks
»
Sõidusoodutuse saamiseks esitatava avalduse blankett
»
Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks
»
Taotlus lastetoetuse saamiseks
»
Töövõtuleping
»
Maamaksust osalise vabastamise avaldus
»
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm
»
Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks
»
Liitumistasu toetuse taotluse vorm
»
Liitumistasu toetuse aruandevorm võrguettevõtjale

  Kõrgessaare Vallavalitsus