Vallaeelarve

»
2007 aasta vallaeelarve kulud
»
2007 aasta vallaeelarve tulud
»
2008 aasta vallaeelarve
»
2009 aasta vallaeelarve
»
Kõrgessaare valla 2010. aasta eelarve
»
Kõrgessaare valla 2011. aasta eelarve
»
Kõrgessaare valla 2012. aasta eelarve
»
Kõrgessaare valla 2009. aasta majandusaasta aruanne
»
Kõrgessaare valla 2010. aasta majandusaasta aruanne
»
Kõrgessaare valla 2011. aasta majandusaasta aruanne
»
Kõrgessaare valla 2012. aasta majandusaasta aruanne