Maa-, ehitus- ja heakorrakomisjon

  1. Endel Evert - maa-, ehitus- ja heakorrakomisjoni esimees
  2. Kalle Viin
  3. Arno Kuusk
  4. Anita Ainelo
  5. Küllike Riisna
  6. Heino Kerde

»
Kõrgessaare Vallavolikogu alatise maa-, ehitus- ja heakorrakomisjoni põhimäärus