Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Ühinemine 2013
  Valla Teataja
  Tuletornid
  Külalisele
  Sümbolid
  Ajalugu

2020, August
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

OLULINE (toetused, sissekirjutus, prügi, vesi jne)
Prindi
 
 

2013- 2014 aasta Hajaasustuse programmi dokumendid  2013.a vooru taotluste esitamise tähtaeg oli 4. oktoober 2013.a 2013 aasta voorus eraldatud toetused (14.11.2013)

Prügi ja jäätmed

Kalmistud, surma registreerimine, matusetoetus

Valda sisse- ja väljaregistreerimine 

Lapse sünni registreerimine, sünnitoetuse taotlemine vallast (vali blankett nimetusega"Taotlus lastetoetuse saamiseks")

Õpilaste sõidutoetus (vali blankett "Sõidusoodustuse saamiseks esitatava avalduse blankett") -

toetuse maksmise alus : Kõrgessaare Vallavolikogu 18. detsember 2009 määrus nr 03:

Rahvastikuregistri andmetel Kõrgessaare vallas elavatel õpilastel on õigus saada sõidukulude katmise toetust ühistranspordi kasutamisel marsruudil kodu-kool-kodu järgmiselt:

    1. Lauka Põhikooli õpilastele 100 % ulatuses, sõidukaardi alusel arvestades Kõrgessaare Vallavalitsuse 03.10.2003 määruses 24 “Õpilaste transpordi sõidukaartide kasutamine” sätestatut.
    2. Hiiumaa koolides X kuni XII klassides õppivatele õpilastele hüvitatakse kulud marsruudil kodu-kool-kodu kaks korda nädalas 100% ulatuses ühistranspordi pileti maksumusest. 

Sõidusoodustuse saamiseks tuleb hiljemalt järgneva kuu 10-ndaks kuupäevaks esitada avaldus ja sõidupiletid vallavalitsuse raamatupidamisele. Üle ühe kuu vanuseid kulusid tagantjärgi enam ei hüvitata. Koolivaheaegadel, puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja muudel õppetööst vabadel päevadel sõidetud kulusid ei hüvitata.Sõit vallasisesel õpilasliinil on tasuta.

Kooliminekutoetus 

: Kõpu tee 8, Kõrgessaare alevik 92201 Hiiu maakond , kuid saab ka edastada soovi korral digitaalselt allkirjastatuna valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee

 

Vesi ja kanalisatsioon  

 

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus