Projektid

Meie vald on püüdnud võimalusel heade ideede ning tegemist vajavate tegevuste toetuseks väljastpoolt vallaeelarvet rahastustaotlusi esitada. Nende kohta,  mis saanud positiivse otsuse ehk raha meile eraldatud, saate sellest rubriigist ülevaate.