Teadmiseks toimetulekutoetuse taotlejale

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb kaasa võtta:

NB! Toimetulekupiir on perekonna esimese liikme kohta 76.70 eurot, teised pereliikmed 61,36 eurot; üksikvanemal on õigus saada perele koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15.- eurot;

Toimetulekutoetuse esmataotlemisel esitatakse eluruumi kasutamise õigust tõendavad dokumendid ja täiendavalt kirjalik loetelu taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevate:

Toimetulekutoetuse vormistamisel tuleb teavitada muudatustest eeltoodud loetelus.