Elanike küsitlus

Küsitlustulemused Kõrgessaare vallas

Küsitlustulemused Kärdla linnas

Rahvaküsitlus Kõrgessaare vallas ja Kärdla linnas  5. -7. aprillil 2013.

Elektrooniliselt saad vastata siit .Enne sisenemist on soovituslik läbi lugeda abimaterjal. Abiks elektroonilise rahvaküsitlusel osalemiseks .

Küsitluspunktid on avatud Kõpu Internaatkoolis ja Kõrgessaare valitsejamajas (raamatukogu) ning Kärdla Kultuurikeskuses 5. - 7. aprillil kell 10.00 – 18.00. Küsitluspunktis vastamiseks tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Elektrooniliselt saab vastata 5.aprillil (alates kl 9.00) ja 6. aprillil (kuni kl 18.00) Kõrgessaare valla kodulehel www.korgessaare.ee ja Kärdla linna kodulehel www.kardla.ee.

Taotlus kodus vastamiseks tuleb omavalitsustele esitada hiljamalt 5.aprillil kella 12.00ks. Vastavast soovist anda teada e-postiga või telefonidel 4622488 (Kõrgessaare Vallavalitsus,valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee) või 4636082 (Kärdla Linnavalitsus, valitsus@kardla.ee)

Lisainfo Kõrgessaare valla kodulehel www.korgessaare.ee ja Kärdla linna kodulehel www.kardla.ee.


Elanike arvamuse väljaselgitamise kord (Kõrgessaare Vallavolikogu 11.03.2013 määrus nr 74)

Kõrgessaare valla elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluskohtade ulatus ja komisjonide koosseis (Kõrgessaare Vallavalitsuse 13.03.2013 korraldus nr 58)