Uudised

Küsitlustulemused Kõrgessaare vallas

07.04.2013

Nimekirja kantud isikute arv: 1117,
Küsitluses osalenud isikute arv: 202 (sealhulgas elektrooniliselt 29)
Vastas "JAH": 111 (sealhulgas elektrooniliselt 16)
Vastas "EI": 90 (sealhulgas elektrooniliselt 13)
Kehtetuid sedeleid: 1