Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, July
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Uudised
Prindi
 
 

Kohaliku omavalitsuse volikogu vailmistest

09.10.2013

EELHÄÄLETAMINE

Elektrooniline hääletamine toimub alates 10. oktoobri kella 9.00-st kuni 16. oktoobri kella 18.00-ni ööpäevaringselt Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel aadressil www.valimised.ee.

10. – 13. oktoober kell 12.00 - 20.00 toimub eelhääletamine vaid maakonnakonnakeskuses, Kärdla Kultuurikeskuses (Rookopli 18) asuvas valimisjaoskonnas nr 1.  

14. – 16. oktoober kell 12.00 - 20.00 toimub eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades.

Eelhääletamine on mõeldud valijatele, kellel pole võimalik eelhääletamise päevadel ega valimispäeval hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas. Hääletada saavad kõik valijad üle Eesti (sh ka need, kellele see on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks).

VALIMISPÄEV

Valimispäeval 20. oktoobril toimub hääletamine kell 9.00 – 20.00 ainult oma elukohajärgses jaoskonnas, toimub ka kodus hääletamine.

Kui valija oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist. Selleks tuleb esitada oma elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile hiljemalt 20.10.2013 kell 14.00 kirjalik taotlus kodus hääletamiseks. Taotluse võib esitada ka valimispäeval telefoni teel, tehes seda hiljemalt kell 14.00. Taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust.

Kärdla valimisjaoskonna telefoninumber 5884 5255.

Kõrgessaare valimisjaoskonna telefoninumer 5884 5256.

Hääletama minnes on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument – hääletamissedeli saamiseks tuleb see esitada jaoskonnakomisjonile.  

Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis. Selleks sobivad ID-kaart, pass, juhiluba, pensionitunnistus, elamisloakaart. Isikuttõendava dokumendina ei saa valimistel kasutada nt ISIC pangakaarti vmt dokumente. Valijakaart on informatiivse tähendusega ja seda hääletama minnes kaasa võtma ei pea.

Hiiu valla valimisjaoskondade numeratsioon, asukoht ja piirid.

Jaoskond nr 1 asub Kärdla Kultuurikeskuses (Rookopli 18, Kärdla).

Hääletada saavad kõik Kärdla linna haldusterritooriumil elavad hääleõiguslikud isikud.

Samas saavad hääletada isikud, kelle elukohaandmed on kantud rahvastikuregistrisse

Kärdla linna täpsusega. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset jaoskonda.

 

Jaoskond nr 2 asub Kõrgessaare raamatukogus (Tööstuse tee 16a, Kõrgessaare alevik).

Hääletada saavad kõik Kõrgessaare valla haldusterritooriumil elavad hääleõiguslikud

isikud. Samas saavad hääletada isikud, kelle elukohaandmed on kantud rahvastikuregistrisse Kõrgessaare valla täpsusega. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset jaoskonda.

 

Hiiu Vallavolikogu kandidaatide koondnimekiri: http://info.kov2013.vvk.ee/kandidaadid/?code=0039&scode=0204

  Kõrgessaare Vallavalitsus