Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, June
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Uudised
Prindi
 
 

Toimetulekutoetuse vormistamine oktoober 2013

14.10.2013

VALLAMAJAS :15.oktoobril kell 10- 15;17. oktoobril kell 10-15 VALITSEJAMAJAS:16. oktoobril kell 13 - 15;
LAUKA PÄEVAKESKUSES:16. oktoobril kell 11 - 12.
 

Vajadusel täiendav info sotsiaalnõuniku telefonidel 46 22492 ja 5055746

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb kaasa võtta:

 • eelmise kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid:
 • tegelik korteriüür või hooldustasu;
 • kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
 • tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;
 • tarbitud elektrienergia maksumus;
 • tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
 • maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on 3-kordne elamualune pind;
 • hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile
 • täiendava kuluna võib arvesse võtta päevases õppevormis õppiva perekonnaliikme ühiselamu kulu õppetöö tegeliku toimumise ajal.
 • tegelik olmejäätmete veotasu.

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:

 • ühekordseid toetusi riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a. puudega vanema toetus;
 • riigi tagatisel antud õppelaenu;
 • tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.

NB! Toimetulekupiir on perekonna esimese liikme kohta 76.70 eurot, teised pereliikmed 61,36 eurot; üksikvanemal on õigus saada perele koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15.- eurot;

Toimetulekutoetuse esmataotlemisel esitatakse eluruumi kasutamise õigust tõendavad dokumendid ja täiendavalt kirjalik loetelu taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevate  :

 • kinnisasjade ja vallasasjadest eluruumide;
 • sõidukite (liiklusseaduse tähenduses);
 • väärtpaberite (väärtpaberiseaduse tähenduses) kohta.

Toimetulekutoetuse vormistamisel tuleb teavitada muudatustest eeltoodud loetelus.

  Kõrgessaare Vallavalitsus