Külalisele

Praegu kehtiva Eesti Vabariigi haldusjaotuse järgi asub valla territooriumil üks alevik ja 58 küla  

Kõrgessaare valda iseloomustab struktuurne tööpuudus (tööjõu nõudlus ei lange kokku tööjõu kvaliteedi ja /või paiknemisega) ja elanike suhteliselt madal ettevõtlusaktiivsus. Elanike arv Kõrgessaare vallas väheneb ja elanikkond vananeb. Võrreldes 01.11.2001. seisuga on elanike arv seisuga 01.08.2007 langenud 162 võrra. (1541-lt 1379-le), vähenemine on toimunud kõigis vanusegruppides

Kõrgessaare valla tugevused:

Kõrgessaare valla nõrkused

Kõrgessaare valla ohud

Kõrgessaare valla arenguvõimalused
Kõrgessaare vallas on võimalused arenguks, kui:

Valla territooriumi pindala on 379,5 km2, mis moodustab 38% Hiiu maakonna territooriumist.

 

Tööjõud

Tööhõiveameti andmetel on töötuid meie vallas keskmiselt olnud paaril viimasel aastal ca 2-3 % töövõimelisest elanikkonnast Vanuseliselt oli töötute hulgas vanuses 25.a. – 50.a. inimeste osatähtsus ca 38% ja üle 50.a. vanuseid ca 62%.

Asustus
Ajalooliselt võib valla jagada kuueks väiksemaks piirkonnaks (Kõrgessaare, Lauka, Luidja, Kõpu, Reigi ja Malvaste).

Samuti on ebaühtlased külade suurused põhielanike arvu järgi. Tihedamalt on asustatud Kõrgessaare, Lauka, Reigi ja Luidja piirkond, hõredamalt Kõpu ja Tahkuna poolsaar ning Hüti- Leigri piirkond. Ebaühtlane asustus teeb keeruliseks valla kõigi piirkondade ühtlase arengu.

Vallale on iseloomulik hõre asustatus (4,1 elanikku/km2 kohta). Arvestades, et ligi 50% elanikkonnast paikneb Kõrgessaare alevikus ja Lauka külas, ülejäänud territooriumil on rahvastiku tihedus veelgi väiksem ehk 2,1 elanikku/km2 kohta. Valla asulatevaheline keskmine kaugus on 4 km. Hõre asustatus on tingitud suurte metsamassiivide paiknemisest valla territooriumil. Külade territoriaalne jaotus regiooniti on äärmiselt ebaühtlane.

Elanike arv külade lõikes:

 

»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.02.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.03.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.04.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.05.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.06.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.07.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.08.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.09.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.10.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.11.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.12.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.01.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.02.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.03.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.04.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.05.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.06.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.07.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.08.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.09.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.10.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.11.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.12.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.01.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.02.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.03.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.04.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.05.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.06.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.07.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.08.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.09.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.10.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.11.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.12.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.01.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.02.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.03.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.04.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.05.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.06.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.07.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.08.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.09.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.10.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.11.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.12.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.01.2012