Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Pärandkultuuri inventeerimine

18.06.2010

Pärandkultuur laias laastus on meieni säilinud eelmiste inimpõlvede poolt loodu. Jättes kõrvale nii laialivalguva lähenemise, tutvustaks allpool Eesti Riigimetsa Majandamise Keskuse eestvedamisel teostatavat pärandkultuuri objektide inventariseerimist. Euroopa Liidu regionaalse arengu fond rahastab INTERREG IVA Kesk-Läänemere programmi projekti “Metsanduslik pärandkultuur - ühise kultuuriruumi avardaja”. Sel aastal jõudis tööde järg Hiiumaale.

Tegemist on eelkõige metsamaadel, nii riigi- kui erametsades, asuvate pärandkultuuri objektide kaardistamisega. Sellisteks objektideks on endised talukohad ja ka nende nimed, endised küladevahelised metsateed ja taliteed, mahajäetud keldrid ja kaevud, tõrva- ja lubjaahjud, suuremad ja paremini säilinud kiviaiad, silmapaistvad ja erilised piirikivid, sõdadest jäänud rajatised, muud inimtegevuse jäljed. Eraldi kategooria objektidest moodustavad pärimuste ja legendidega seotud puud, kivid, allikad, metsatukad, põlluosad, platsid, hooned, tuntud inimestega seotud paigad.

Inventeerijad ei tegele riikliku kaitse all olevate objektidega, vaid selgitavad välja ja kirjeldavad muid tähelepanuväärseid objekte. Objekte, mille ülestähendamine on oluline tulevaste põlvede tarbeks.

Eeltööde käigus on inventeerijad tutvunud vanade kaartide ja juba ilmunud kirjandusega. Välitööde käigus tuleb huvipakkuvad objektid üles otsida. Kirjeldame neid, paneme kirja säilivuse, ulatuse ja asukoha. Pildistame. Saadud andmed talletatakse Maa-ameti kodulehel vastavas osas. Huvipakkuvamad ja erilisemad objektid jäädvustatakse töö lõppedes koostatavas vastavas maakonnaraamatus, Kõrgessare vallale on seal broneeritud ruum seitsmele objektile.

Objekti inventeerimine ja äramärkimine ei too kaasa mingeid piiranguid omanikule ja maaomanikule, neid objekte ei võeta riikliku kaitse alla. Kultuuriväärtuste kaitseks ei piisa ainult seadustest, vaid hoopis tõhusam on omanikukaitse, maaomaniku teavitamine tema maal asuvast kultuurimärgist. Kindlasti väärtustavad ülestähendatud objektid tervet piirkonda ja rikastavad inimeste teadmisi oma koduvallast ja -külast.

Maareformi algusest olen maamõõtjana käinud paljudes Kõrgessaare valla metsades, teinud vast pooled valla eramaade tagastamised. Nüüd on pärandkultuuri inventeerijana jälle metsadesse asja. Kindlasti otsin ma paljud inimesed ise üles ja esitan asjassepuutuvaid küsimusi. Eriti aga ootan teie, kohalike inimeste, teateid teile teadaolevate huvitavate pärandkultuuriobjektide kohta. Teatada võib mulle või vallavalitsusse. Samuti võib esitada vastava metsateatise Keskkonnaametile. Ka võib täita vastava ankeedi RMK kodulehel.

Ootan aktiivset koostööd. Koostöös saame kirja panna palju huvitavat valla ülestähendamata kohtadest, sündmustest ja inimestest.


Toivo Saue

pärandkultuuri inventeerija Kõrgessaare vallas

telefon: 46 32178, 5200904

 

e – post: toivo.saue@neti.ee


  Kõrgessaare Vallavalitsus