Uudiste arhiiv

Veemõõturite kontroll

05.08.2010

30.august kuni 04.september 2010
 

Lähtudes Kõrgessaare valla põhimääruse § 36 ja Kõrgessaare valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja § 19

Kõrgessaare Vallavalitsus annab korralduse:

  1. Teostada veemõõturite kontroll 30.august kuni 04.september 2010.

  2. Volitada kontrolli teostama süsteemispetsialist ARGO VALGMA ja veemajandustehnik ANDU KOIT.

  3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.


 

>>
Veemõõturite kontroll