Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringud

11.10.2010

30.september 2010 korraldusega nr 230 kehtestati Suureranna küla Potiranna maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-03. Kehtestatud detailplaneering näeb ette 3,26 ha suurusele maaüksusele maakasutuse sihtotstarbeks 100% elamumaa ja ehitusõigust kuni kahe hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 180 m². Avaliku väljapaneku perioodil 30.august kuni 12.september 2010 ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=16131

30.september 2010 korraldusega nr 231 algatati Nõmme küla Andruse maaüksuse detailplaneeringu koostamine maaüksuse jaotamiseks elamumaa ja maatulundusmaa maaüksusteks ning elamumaale ehitusõiguse määramiseks. Võttes aluseks
vallavalitsuse seisukoha, mille järgselt on maaüksusest jagatav elamukrunt elamuehituseks sobilik, kuna paikneb Nõmme küla territooriumil hoonestatud piirkonnas ja piirneb ühest küljest juurdepääsuteega, ehitustegevuseks on maaüksusel sobiv lage ala, otsustati sama korraldusega mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Vastu võetud korraldusega saab tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=16334

30.september 2010 korraldusega nr 232 algatati Laasi küla Lepa maaüksuse detailplaneeringu koostamine maaüksuse ehitusõiguse määramiseks elamu ja abihoonete püstitamiseks. Kuna maaüksus paikneb asukohas, mis on elamuehituseks sobilik, ja Kõrgessaare valla üldplaneering maakasutuse juhtfunktsiooni osas ettekirjutusi ei tee, otsustati sama korraldusega mitte algatada detailplaneeringu  keskkonnamõju strateegilist hindamist. Vastu võetud korraldusega saab tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=16335

30.september 2010 korraldusega nr 233 muudeti Marian Lavingu taotluse alusel Kõrgessaare Vallavalitsuse 30.07.2009 korraldust nr 205. Korraldusega tühistatakse Kaupo Rõhule antud õigused Ülendi küla Räägu maaüksuse detailplaneeringu koostamise osaliseks korraldamiseks ja finantseerimiseks ning antakse õigused kinnistu uuele omanikule Marian Lavingule. Vastu võetud korraldusega saab tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=16336

07.oktoober 2010 korraldusega nr 247 algatati Kiduspe küla Vanaõue maaüksuse detailplaneeringu koostamine ca 2,63 ha suuruse maaüksuse jaotamiseks kaheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa maaüksuseks ja elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramiseks. Võttes aluseks koostatud eelhinnangu ja Keskkonnaameti seisukoha, otsustas vallavalitsus sama korraldusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. Vastu võetud korraldusega on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=16397

07.oktoober 2010 korraldusega nr 248 võeti vastu Luidja küla Kalda maaüksuse detailplaneering. Koostatud detailplaneering näeb ette ca 3,29 ha suuruse maaüksuse jaotamise kaheks - elamumaa ja maatulundusmaa maaüksused, ja maatulundusmaa maaüksusele ehitusõiguse määramine kuni kolme hoone (elamu ja kaks abihoonet) püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kõrgessaare vallamajas ja valla kodulehel 01.-14.november 2010. Vastu võetud planeeringuga on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=16403

Vastu võetud korraldustega on võimalik tutvuda
tööpäevadel Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa) ja Kõrgessaare valla avalike dokumentide registris internetis www.korgessaare.ee

  Kõrgessaare Vallavalitsus