Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Haigekassa info

15.11.2010

Haigushüvitist maksavad tööandja ja haigekassa


Gripihooaeg on alanud ning igaühele meist võib ootamatult kallale kippuda mõni viirus või külmetushaigus. Enesetunde halvenedes on alati soovitatav pöörduda perearsti poole, kes vajadusel väljastab haiguslehe. Ühes aastas väljastavad Eesti arstid ligi 300 000 haiguslehte. Haigekassa statistika näitab, et enim haiguslehti väljastatakse just seoses külmetushaigustega oktoobris-novembris ja märtsis-aprillis.

Haiguslehe saab arst kirjutada inimesele, kes käib tööl ja on tööandja poolt ravikindlustatud. Hüvitise eesmärk on kompenseerida töötajale haigestumise ajal saamata jäänud töötasu teatud ulatuses. Alates 2009. aastast maksavad haigushüvitist nii tööandja kui haigekassa.

Haigushüvitiste puhul on oluline teada, et kolme esimese haiguspäeva eest hüvitist ei maksta. Alates 4. päevast maksab hüvitist tööandja 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Haigekassa hakkab hüvitist maksma alates 9. päevast. Haigekassa makstava haigushüvitise määr on samuti 70%, kuid hüvitise arvutamise aluseks on inimese töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu.

Raseda haigestumise korral ning tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste tõttu väljastatud haiguslehtede puhul tööandja hüvitist maksma ei pea. Sellistel juhtudel maksab haigushüvitist haigekassa alates 2. päevast – raseda haigestumise korral 70% määras ja tööõnnetuste ning kutsehaiguste tõttu 100% määras.


Hooldushüvitisest

Hooldushüvitist maksab haigekassa:

·       alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 14 kalendripäeva;

·        teiste perekonnaliikmete kodus põetamise korral kuni 7 kalendripäeva;

·        alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamise korral, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi kuni 10 päeva.

Haigekassa statistika näitab, et aastas väljastavad Eesti arstid üle 100 000 hoolduslehe. Keskmiselt põetab lapsevanem last 9 päeva.  Kui varem jäid haigete lastega koju valdavalt emad, siis nüüd on hakanud tõusma hoolduslehe võtnud isade arv.


Hüvitist maksab haigekassa hoolduslehe alusel esimesest päevast 80% määras. Hüvitis arvutatakse sarnaselt haigushüvitisega eelmise aasta keskmiselt sotsiaalmaksuga maksustatud tulult.

Hoolduslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood. Piirang on ainult hüvitise maksmise perioodil, mitte hoolduslehe kestusel.

Haigus-või hooldus leht tuleb tööle naastes esitada oma tööandjale, kes selle omakorda peab haigekassale edastama 7 päeva jooksul. Haigekassalt saab haigushüvitise kätte hiljemalt 30 päeva jooksul alates lehe jõudmisest haigekassasse. Tööandja peab omapoolse hüvitise välja maksma palgapäeval või vähemalt 30 päeva jooksul alates lehe saamisest.

 

 

Eesti Haigekassa Pärnu osakond

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus