Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringud

14.12.2010

24.november 2010 korraldusega nr 278 kehtestati Luidja küla Kalda maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-52. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Detailplaneering näeb ette olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusest 0,5 ha suuruse elamukrundi eraldamise ja krundile ehitusõiguse määramise. Planeeringuga saab tutvuda aadressilhttp://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=16403


24.november 2010 korraldusega nr 279 võeti vastu Suureranna küla Jüri maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-42. Detailplaneeringuga nähakse ette planeeritava maaüksuse jaotamine kaheks eraldiseisvaks maaüksuseks, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine uue abihoone ja tuulegeneraatori püstitamiseks ning Läänemere ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga saab tutvuda Kõrgessaare vallamajas ja valla kodulehel avaliku väljapaneku perioodil 27.12.2010 - 23.01.2011. Planeeringuga saab tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=16750

13.detsember 2010 korraldusega nr 291 kehtestati Kalana küla Poomi maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-66. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Detailplaneering näeb ette olemasoleva maaüksuse jagamise kolmeks maaüksuseks ja kruntidele ehitusõiguse määramise elamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeringuga saab tutvuda aadressilhttp://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=16506

13.detsember 2010 korraldusega nr 292 võeti vastu Laasi küla Lepa maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-75. Detailplaneeringuga nähakse ette planeeritavale maaüksusele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m². Detailplaneeringuga saab tutvuda Kõrgessaare vallamajas ja valla kodulehel avaliku väljapaneku perioodil 27.12.2010 - 09.01.2011. Planeeringuga saab tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=16754

13.detsember 2010 korraldusega nr 293 algatati Tiharu küla Kretu maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Korraldusega on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/documents.aspx?org=138&unit=-1&tid=50128&df=16739

13.detsember 2010 koraldusega nr 294 algatati Kalana küla Purje maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on planeeritava maaüksuse jaotamine ning ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Korraldusega on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/documents.aspx?org=138&unit=-1&tid=50128&df=16740

13.detsember 2010 korraldusega algatati Paope küla Pedaja maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on planeeritava maaüksuse jagamine elamukrundi eraldamiseks maatulundusmaa maaüksusest, elamukrundile ehitusõiguse määramine hoonete püstitamiseks ja infrastruktuuri rajamiseks, planeeritava elamukrundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Korraldusega on võimalik tutvuda aadressilhttp://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/documents.aspx?org=138&unit=-1&tid=50128&df=16741
 

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus