Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Kõrgessaare Vallavolikogu istung 11. veebruaril 2011 kell 15.00 vallamajas.

04.02.2011

Kutsun kokku vallavolikogu istungi 11. veebruaril 2011 kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:

 • vallavanema info, valla konstaabli aastakokkuvõte.

 1. Lootusetu nõue.

 2. Vallavara võõrandamine.

 3. Kohanime määramine.

 4. Kohanime määramine.

 5. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju streteegilise hindamise mittealgatamine.

 6. Kõrgessaare Vallavolikogu 14.09.2007 määruse nr 35 “Koolitoetus” kehtetuks tunnistamine.

 7. Haridusasutuste ametikohad.

 8. Jaoskonnakomisjoni moodustamine.

 9. Rahvakohtunikukandidaadi valimine.

 10. Kõrgessaare Vallavolikogu 10.03.2006 määruse nr 16 “Valla põhimääruse kinnitamine” muutmine.

 11. Valla 2011 eelarve II lugemine.

 12. Muud küsimused.


Aili Küttim

Vallavolikogu esimees

>>
Kutse
>>
Lootusetu 2010
>>
Vallavara võõrandamine_Sireeni mü
>>
Kohanime määramine-Lehtma-eelnõu
>>
Lehtma tee asendiplaan
>>
Kohanime määramine_Kalana-eelnõu
>>
Detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine - Reigi Kastani
>>
Arvamus Reigi küla Kastani kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta
>>
Eelhinnang Kõrgessaare valla Reigi küla Kastani maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta
>>
Kõrgessaare Vallavolikogu 14.09.2007 määruse nr 35 Koolitoetus kehtetuks tunnistamine
>>
20110211_Valla haridusasutuste ametikohad
>>
Jaoskonnakomisjoni moodustamine
>>
Rahvakohtunikukandidaadi valimine
>>
Kõrgessaare Vallavolikogu 10.03.2006 määruse nr 16 Kõrgessaare valla põhimääruse kinnitamine muutmine
>>
Kõrgessaare valla 2011. aasta eelarve
>>
2011.a eelarve projekti seletuskiri_03.02.11

  Kõrgessaare Vallavalitsus