Uudiste arhiiv

Hiiu Ohvriabikeskus

15.02.2011

Hiiu Ohvriabikeskuses toimub kodanike vastuvõtt:

Esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 18.00

Kolmapäeval ja reedel: 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00


Telefon: 463 6116

e-mail: hiiu.oa@ensib.ee

aadress: Põllu 17, Kärdla
 

Mis on ohvriabi? 

Ohvriabi on tasuta avalik sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet

Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge ja jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta. Samuti juhendavad ja abistavad suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega

Õigus pöörduda ohvriabisse on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Igal inimesel, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, on võimalik saada nõustamist sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalmenetlus

Pöördu ohvriabitöötaja poole, kui tahad oma probleemist rääkida, tunned, et vajad tuge oma murede lahendamiseks või soovid leida oma olukorrast väljapääsu.

http://www.ensib.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus/