Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringud

23.02.2011

27.01.2011 istungi korraldusega kehtestati Laasi küla Lepa mü detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-75. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

27.01.2011 istungi korraldusega võeti vastu Tiharu küla Kretu maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-89. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on maaüksuse maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning elamu ja abihoonete püstitamiseks ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas ja valla kodulehel toimub 07.-20. märts 2011. Planeeringuga saab tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=17040

03.02.2011 istungi korraldusega võeti vastu Suureranna küla Liivaranna maaüksuse detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB10_DP05. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas ja valla kodulehel toimub 04.-18. märts 2011. http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=16892

03.02.2011 istungi korraldusega võeti vastu Ülendi küla Räägu maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-81. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse jaotamine ning ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas ja valla kodulehel toimub 04.-18. märts 2011. Planeeringuga saab tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=17108

11.02.2011 istungi Kõrgessaare Vallavolikogu otsusega algatati Reigi küla Kastani maaüksuse detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärkideks on 0,5 ha suuruse elamumaa maaüksuse maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kahe vaatetorni püstitamiseks ja tornide teenindamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamiseks. Kuna kavandatav tegevus ei ole eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, otsustas volikogu mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

14.02.2011 istungi korraldusega kehtestati Kalana küla ristna Lõunasadama maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-71. Detailplaneering on ehitusõigusega määratud hoonete arvu ja ehitusalust pinda suurendades maaüksusel seni kehtivat detailplaneeringut muutev. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

14.02.2011 istungi korraldusega võeti vastu Kõpu küla Pihla maaüksuse detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB10_DP04. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maaüksuse jaotamine olemasoleva puhkemaja aluse maa-ala eraldamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas ja valla kodulehel toimub 04.-18. märts 2011. Planeeringuga saab tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=16891

Avalikul väljapanekul olevate detailplaneeringute kohta on võimalik ettepanekuid või vastuväiteid esitada kirjalikult või e-maili teel kuni väljapaneku lõpuni. Vastu võetud korraldustega on võimalik tutvuda tööpäevadel Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa) ja Kõrgessaare valla avalike dokumentide registris.

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus