Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Lõkke tegemise tuleohutusnõuded

15.06.2011

Avalikul üritusel lõkke tegemine tuleb eelnevalt päästekeskusega kooskõlastada. Selleks tuleb täita taotlus, mille blanketi leiab aadressilt www.lepk.ee (vasakus veeres taotluste all).
 

Taotlus saata e-posti aadressile laane@rescue.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või tuua Lääne-Eesti Päästekeskusesse aadressil Pikk 20A Pärnu.Tuletegemise nõudeid mistahes maa-alal reguleerib siseministri 30. augusti 2010 a. määrus nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“

• Ilma eelneva päästekeskuse kooskõlastuseta ei tohi avalikul üritusel lõket teha, sõltumata lõkke suurusest.
• Ka oma krundil tehtava üle 3 meetrise läbimõõduga lõkke tegemine tuleb eelnevalt päästekeskusega kooskõlastada.
• Alla 3-meetrise läbimõõduga kodust lõket päästekeskusega kooskõlastama ei pea, kuid lõke tuleb paigutada ohutule kaugusele hoonetest ja metsast.
• Ühe- kuni kolmemeetrise läbimõõduga lõkke ohutu kaugus hoonetest on vähemalt 15 meetrit ja tuleohtlikul ja suure tuleohuga ajal metsast 20 meetrit.
• Kui lõkke läbimõõt on väiksem kui üks meeter, tuleb lõkkekoht teha hoonetest vähemalt 8 ja metsast tuleohtlikul ja suure tuleohuga ajal 10 meetri kaugusele.
• Lõkkekoht peab olema tehtud spetsiaalselt selleks ettevalmistatud kohale. Vajadusel piirata lõkkekoht kividega või muul viisil. Lõke peab olema ümbruskonnale ohutu.
• Tule tegemisel jälgi tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule või muule kergesti süttivale materjalile. Lõket tohib teha tuulevaikse ilmaga.
• Hoia lõkke ääres esmased tulekustutusvahendid. Nendeks võivad olla kaks 10 liitrist veega täidetud ämbrit, kuuekilone tulekustuti või aiavoolik veega.
• Ära jäta lõket järelevalveta senikaua, kuni tuli on täielikult kustunud. Lase lõkkel lõpuni põleda, kustuta veega või summuta näiteks liivaga.
• Metsas suveperioodil lõket teha ei tohi, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja vastavalt tähistatud kohas, näiteks Riigi Metsamajandamise Keskuse (RMK) ettevalmistatud kohtades, vaata www.rmk.ee. Alates 11. juunist kehtib Eestis suure tuleohuga aeg (v.a Hiiu ja Saare maakond) ning lisaks lõkke tegemisele on metsas keelatud ka kasutada grillseadet ja suitsetada.

Lõkke, avaliku lõkke ja grillimise ohutusnõuded on kirjas ka Lääne-Eesti päästekeskuse veebilehel aadressil www.lepk.ee paremas veerus üleval. Juhisest saab valida mil viisil tuld teha soovitakse, kui suurt tuld teha soovitakse ning kas tegemist on tuleohtliku ajaga või mitte ning siis soovitud tingimustele vastavad tuleohutuse nõuded välja printida.

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus