Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Keskkonnamõju hindamise teated

14.07.2011

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon teatab Ninametsa lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasnevate tegevuste keskkonnamõju hindamise algatamisest ja programmi avalikust arutelust.
 

Kavandatavaks tegevuseks on lubjakivi kaevandamine Ninametsa karjäärist tehnoloogilise kivi saamiseks. Tegevuse asukoht on Hiiu maakond, Kõrgessaare vald, RMK Putkaste metskonna maaüksus M-1 (katastritunnus 39201:004:1120). Luba taotletakse kehtivuse ajaga 15 aastat, kaevandamise mahuks on kavandatud keskmiselt 25 tuh m³ aastas. Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on planeeritava Ninametsa lubjakivimaardla maavara kaevandamisega kaasnevate võimalike keskkonnamõjude hindamine ümbritsevale keskkonnale, mõju ulatuse määramine ning võimaluste leidmine tekkivate negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks. Keskkonnamõju hindamine algatati vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 2 punktile 2.

Keskkonnamõju hindamise osapooled:

1) arendaja on Direct Consulting AS (Peterburi tee 2F, Tallinn; kontaktisik: Tõnu Kõuhkna; tel: 6030700);

2) tegevusloa andja ja keskkonnamõju hindamise järelevalvaja on Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon (Kõrgessaare mnt 18, Kärdla; kontaktisik Kai Vahtra, tel 463 6822, e-post

kai.vahtra@keskkonnaamet.ee);

3) keskkonnamõju hindajaks on Maves AS (Marja 4D, 10617 Tallinn; kontaktisik: Karl Kupits; tel: 5093437; e-mail: karl@maves.ee).

Keskkonnamõju hindamise programmiga on võimalik 19.07-02.08.2011 ka tutvuda:

1) Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kärdla kontoris aadressil Kõrgessaare mnt 18, Kärdla;

2) Kõrgessaare vallamajas aadressil Kõpu tee 8, Kõrgessaare;

3) Internetis Keskkonnaameti koduleheküljel http://www.keskkonnaamet.ee (Uudised&teated – Keskkonnamõju hindamised).

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 03. augustil 2011.a algusega kell 17.00 Kõrgessaare alevikus Tööstuse tn 25 (Tervisemaja).

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi keskkonnamõju hindamise programmi kohta saab esitada Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioonile kirjalikult või e-posti teel 02. augustini 2011.

  Kõrgessaare Vallavalitsus