Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringud

15.07.2011

29.juuni istungi korraldusega algatati detailplaneeringu koostamine Poama küla Niidimetsa maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 9,93 ha suuruse maaüksuse jaotamine elamukrundi eraldamiseks ning krundi ehitusõiguse määramiseks elamu ning abihoonete püstitamiseks. 

29.juuni istungi korraldusega kehtestati Kalana küla Purje maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 11-07. Detailplaneering näeb ette maaüksuse jaotamise kaheks krundiks ning ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

14.juuli istungi korraldusega võeti vastu Luidja küla Bretimetsa maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 11-21. Koostatud detailplaneering näeb ette olemasoleva maaüksuse jaotamise elamukrundiks ning transpordimaa maaüksuseks ning elamukrundi ehitusõiguse määramise elamu ning abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas ning valla kodulehel toimub perioodil 08.-21.august 2011.

14.juuli istungi korraldusega võeti vastu Poama küla Jõeääre maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 11-39. Koostatud detailplaneering näeb ette olemasoleva 4,2 ha suuruse maaüksuse jaotamise elamukruntideks ning ehitusõiguse määramise elamu ning abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas ning valla kodulehel toimub perioodil 08.-21.august 2011.

Avalikul väljapanekul olevate detailplaneeringute kohta on võimalik ettepanekuid või vastuväiteid esitada kirjalikult või e-maili teel kuni väljapaneku lõpuni. Vastu võetud korraldustega on võimalik tutvuda tööpäevadel Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa) ja Kõrgessaare valla avalike dokumentide registris aadressil http://avalik.amphora.ee/Korgessaarevv/

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus