Uudiste arhiiv

Detailplaneeringud

25.08.2011

Kõrgessaare Vallavalitsuse 25.august kehtestati alljärgnevad detailplaneeringud:
 
  • korraldusega nr 190 kehtestati Poama küla Jõeääre maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÕ Projektbüroo tööle nr 11-39. Detailplaneering näeb ette planeeritava maaüksuse jaotamise kaheks elamukrundiks ning ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks. Avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
  • korraldusega nr 197 kehtestati Nõmme küla Andruse maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÕ Projektbüroo tööle nr 11-25. Detailplaneering näeb ette planeeritava maaüksusest elamukrundi jaotamise ning ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks. Avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Korraldusega nr 205 toimub avaliku väljapaneku perioodil saabunud vastuväite arutamiseks Luidja küla Bretimetsa maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu Kõrgessaare vallamajas 19.septembril 2011 kell 16:00.