Uudiste arhiiv

Detailplaneeringud

01.09.2011

Kõrgessaare Vallavalitsuse 1.september algatati alljärgnevad detailplaneeringute koostamised:
 
  • korraldusega nr 210 algatati detailplaneeringu koostamine Kõrgessaare aleviku Nõmmerga tee 15 maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on tiheasustusalal paikneva elamumaa sihtotstarbega krundi ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks.
  • korraldusega nr 211 algatati detailplaneeringu koostamine Kõrgessaare aleviku Tööstuse tee 17a maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on tiheasustusalal paikneva tootmismaa sihtotstarbega krundi sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks.