Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Suurepsi liivakarjääri KMH avalikustamine

16.09.2011

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon teatab, et avalikustamisel on Suurepsi kruusamaardlasse kavandatava Suurepsi liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne.
 

Kavandatava tegevuse eesmärk on kaevandamine kohaliku tähtsusega Suurepsi kruusamaardlas Suurepsi liivakarjääris, mis asub Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas riigile kuuluval RMK Putkaste metskonna maaüksusel M-3 (katastritunnus 39201:001:0118). Taotletava Suurepsi liivakarjääri mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 18,37 ha. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 61 tuh m³ ja kehtivusajaks 15 aastat. Maavara kasutusaladeks on metsateede ehitus ja remont. Mäeeraldise nimetus on Suurepsi liivakarjäär.

 

>>
KMH aruande avalikustamise teade.doc

  Kõrgessaare Vallavalitsus