Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

KIK toetas Lauka ja Kõrgessaare veemajanduse projekte

14.12.2011

SA KIK 13.12.11 otsuse kohaselt toetati Kõrgessaare aleviku veevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja Lauka küla kanalisatsiooni pumpla, survetrassi ja puhastusseadme rekonstrueerimise projekte kokku summas 1,04 miljoni euroga.
 

Kõrgessaare aleviku projekti tegevustes on planeeritud puurkaev -pumpla 13305 rekonstrueerimine, pumbajaama hoone rekonstrueerimine, puurkaev pumpla 13306 rekonstrueerimine,aleviku tervikliku vesivarustuse rekonstrueerimine ja laiendamine. Eesmärk on, et kõik asula tarbijad saaks ühendatud olmeveetorustikuga. Lisaks veel kanalisatsiooni laiendamine ja rekonstrueerimine. Kuna Kõrgessaare alevik asub põhjaveeliselt nõrgalt kaitstud alal, siis projekti tulemina on eesmärk, et on vähenenud heitvete põhjavette imbumise risk ja sellega kaasnev reostuskoormus.

Lauka küla kanalisatsioonipumpla ja amortiseerunud reoveepuhasti asendatakse uute nõuetekohaste ning kaasaegsete pumpla ja reoveepuhastiga.  Rekonstrueeritavat pumplat ja puhastusseadet ühendava malmtorudest De100 ehitatud survetorustiku kasutamisest loobutakse, selle asemel tehakse tänapäevane  survetrass pikkusega 577 meetrit.Uue trassi rajamisega välditakse olemasoleva trassi amortiseerumisest tulenevaid riske (ummistused, lekked). Soetatakse-paigaldatakse uus puhastusseade.

Lisaks eeltoodule toetas SA KIK 25.10.2011 otsusega lasteaed Vigri projekti "Lasteaed Vigri lapsed metsamaailma avastamas" summas 5221.10 eurot.

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus