Uudiste arhiiv

Pürotehnika kasutamisel peab järgima ohutusnõudeid

23.12.2011

Seoses aastavahetuse lähenemisega tuletab Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) meelde, et pürotehnika kasutamisel peab järgima ohutusnõudeid ja kasutusjuhendit. Pürotehnika väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi- põlenguid, vigastusi (p
 

Millele tuleb pürotehnilise toote ostmisel ja kasutamisel tähelepanu pöörata:

  • Pürotehnilist toodet osta ainult selleks vastavat luba omavast müügikohast. Ära osta tooteid turult või suvaliselt isikult tänavalt;
  • Tooteid hoia kuivas, ohutus ja lastele kättesaamatus kohas;
  • Jälgi enne toote kasutamist, et sellel poleks mehaanilisi vigastusi, vigastatud toode tagasta müüjale;
  • Vali toote kasutamiseks õige aeg ja koht, arvestades nii öörahu, ilmastikuolude kui toote ohutu kaugusega inimestest, hoonetest ja sõidukitest;
  • Ära kasuta tooteid alkoholijoobes;
  • Ära viska toodet tulekoldesse ega inimeste ja loomade suunas;
  • Kasuta toodet üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil (vanusepiirang, ohumaa, süütamise viis);
  • Ilutulestiku tegemisel ära hoia toodet käes ega kummardu selle kohale;
  • Kui toode ei rakendu, oota mõnda aeg enne selle üles korjamist. Ära jäta sellist toodet vedelema ega viska prügikasti, vaid tagasta müüjale.

Pürotehniliste toodete valdkonnas teevad järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet, Tarbijakaitseamet ning Politsei- ja Piirivalveamet. 

Täiendav informatsioon  pürotehniliste toodete kohta on kättesaadav TJA kodulehelt www.tja.ee  ja ohutusportaalist www.ohutus.ee