Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringud

09.01.2012

Kõrgessaare Vallavalitsuse 05.jaanuar 2012 korraldusega nr 01 algatati detailplaneeringu koostamine Luidja küla Järve maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ca 5 ha suuruse hoonestatud krundi jaotamine ja ehitusõiguse määramine. Kavandatud uushoonestuse moodustab puhkemaja koos abihoonetega.
Detailplaneeringu koostamise algatamisel on vallavalitsus seisukohal, et kavandatud tegevus ei ole iseloomuga, mis vajaks keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist.
Korraldusega on võimalik tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/Korgessaarevv/document.aspx?id=18695

Kõrgessaare Vallavalitsuse 05.jaanuar 2012 korraldusega nr 02 võeti vastu Kõrgessaare aleviku Tööstuse tee 17a maaüksuse detailplaneering.  Koostatud detailplaneering näeb ette maaüksuse hoonestamise elamu ja abihoonetega ning tehnovarustuse hoonete teenindamiseks. Planeeringu alusel muudetakse senine tootmismaa maaüksuse elamumaaks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare) ning Kõrgessaare valla kodulehel ajavahemikul 30.jaanuar kuni 12.veebruar 2012. Ettepanekuid ja vastuväiteid vastu võetud planeeringu kohta võib väljapaneku lõpuni esitada vallavalitsusele kirjalikult (Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa 92201) või e-mail teel valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/Korgessaarevv/document.aspx?id=18669

Kõrgessaare Vallavalitsuse 05.jaanuar 2012 korraldusega nr 04 algatati detailplaneeringu koostamine Kiduspe küla Tooma maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundil kehtiva detailplaneeringuga määratud elamukrundi ehitusõiguse muutmine abihoonete asukohtade ja suuruste määramiseks. Kuna tegu on olemasoleva hoonestusega krundiga ning kavandatud tegevus ei erine oluliselt kehtiva planeeringuga võimaldatud tegevusest, ei ole vallavalitsuse seisukoha järgi keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine vajalik.
Korraldusega on võimalik tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/Korgessaarevv/document.aspx?id=18698

Kõrgessaare Vallavalitsuse 05.jaanuar 2012 korraldusega nr 06 võeti vastu Kalana küla Kaplisääre ja Ristna jahisadama maaüksuste detailplaneering. Koostatud detailplaneering näeb ette planeeritava jahisadamaga seotud maaüksuste liitmise ja piiride ning ehitusõiguse määramise. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare) ning Kõrgessaare valla kodulehel ajavahemikul 30.jaanuar kuni 26.veebruar 2012. Ettepanekuid ja vastuväiteid vastu võetud planeeringu kohta võib väljapaneku lõpuni esitada vallavalitsusele kirjalikult (Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa 92201) või e-mail teel valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee
Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=18504

Kõrgessaare Vallavalitsuse 05.jaanuar 2012 korraldusega nr 07 algatati detailplaneeringu koostamine Kiduspe küla Meretooma maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundil kehtiva detailplaneeringuga määratud elamukrundi ehitusõiguse muutmine. Kavandatud tegevus ei erine oluliselt kehtiva planeeringuga võimaldatud tegevusest, millest lähtuvalt ei ole vallavalitsuse seisukoha järgi keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine vajalik.
Korraldusega on võimalik tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/Korgessaarevv/document.aspx?id=18701

24.novembril 2011 korraldati Kõrgessaare vallamajas Kalana küla Kaplisääre maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud ning avalikul arutelul osalejaid ei olnud.

28.novembril 2011 korraldati Kõrgessaare vallamajas Tahkuna küla Tahkuna tuuliku maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud ning avalikul arutelul osalejaid ei olnud.

  Kõrgessaare Vallavalitsus