Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Maamaksust ja jäätmeveost

17.01.2012

Vastavalt maamaksuseadusele ja Kõrgessaare Vallavolikogu määrusele “Maamaksu määrad ja soodustused” on pensionäridel, kelle omandis on elamu, õigus taotleda elamu juurde kuuluva õuemaa eest arvestatud maamaksu vabastust.
Pensionärid, kes on nimetatud soodustust taotlenud eelnevatel aastatel ei pea uut avaldust esitama.

Alates 2011. aastast pensioni saavatel elamuomanikel ja ka neil, kes mingil põhjusel ei ole varem maamaksu tasumisel soodustust taotlenud, peaksid vallavalitsusele esitama vastava avalduse hiljemalt 25. jaanuariks. Peale nimetatud kuupäeva esitatud avaldusi ei ole võimalik arvestada, kuna andmed on esitatud Maksu- ja Tolliametile.
Avalduse vorm on saadaval
valla kodulehel.

Vastavalt jäätmeseadusele on hoonete omanikel, kes tema omandis olevat elamut (suvilat) aasta jooksul ei kasuta, õigus taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Vastav taotlus tuleb vallavalitsusele esitada iga aasta 20. jaanuariks.
Taotluse vorm on saadaval
valla kodulehel.

  Kõrgessaare Vallavalitsus