Uudiste arhiiv

„Kõpu poolsaare ümbruse mereala inventuur“ lõpuseminar

08.02.2012

Eestimaa Looduse Fond ootab kõiki huvilisi projekti „Kõpu poolsaare ümbruse mereala inventuur“ lõpuseminarile. Seminarid toimuvad 17. veebruaril algusega kell 13:00 Hiiumaal Kärdlas Sihtasutus Tuuru seminariruumides (Vabrikuväljak 1).
 

2011.a. märtsist kuni 2012.a. veebruarini viib Eestimaa Looduse Fond (ELF) läbi Kõpu poolsaare ümbruse mereala inventeerimist, mille eesmärk on kaasa aidata merelist bioloogilist mitmekesisust ning elurikkust puudutava informatsiooni kogumisele.

 Projekti raames teostati Kõpu poolsaart ümbritseval merealal mere põhjaelustiku ja –elupaikade uuringud, kalastiku uuringud ja nahkhiirte uuringud ning täiendati antud piirkonna linnustiku rännet puudutavaid andmeid.

Seminari eesmärk on anda ülevaade uuringute tulemustest ning arutleda antud ala looduskaitseliste väärtuste üle.

Uuringutest teevad kokkuvõtted:

  • Andres Kalamees (linnustiku rändeuuringud)
  • Georg Martin (põhjaelustiku ja –elupaikade inventuur)
  • Redik Eschbaum (kalastiku inventuur)
  • Lauri Lutsar (nahkhiirte uuringud)

Projekti läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.Kõik huvilised on oodatud.

Ele Vahtmäe,

Projektijuht