Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Kõrgessaare Tööharjutuskeskuse teade

03.02.2012

Algab kursus “Puidutööd ja puupaatide ehitus ja säästev renoveerimine“
 

Meetmest 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” toetatud Kõrgessaare Vallavalitsuse projekti “Kõrgessaare tööharjutuskeskusest praktilised tööoskused” kood 1.3.0102.11-0325 raamas algab kursus “Puidutööd ja puupaatide ehitus ja säästev renoveerimine“
 

Esimene õppepäev: kolmapäeval 15.veebruar 2012 algusega kell 10.00  Kõrgessaare vallamajas.

Sihtgrupp: Pikaajalised töötud

Kursuse alustanu ei pea omama algteadmisi puidutööst, kuid peab olema huvitatud.Kursuse lõpetanu läbib koolitusprogrammi täies mahus ja sooritab individuaalse töö (proovitöö).

Kursuse maht 120 akadeemilist tundi, sellest 24 tundi auditoorne õpe ja 96 tundi praktiline õpe.

Kursuse toimumise aeg on 15.veebruar-15.aprill  2012.a.

Kursuse läbiviijad: Teoreetiline õpe:  lektorid Kaius Kaibald OÜ Prosper Line, Ain Tähiste MTÜ Halulaev; Praktiline õpe: juhendaja Marek Rätsep MTÜ Halulaev, praktiline kogemus puupaadi ja –laevade renoveerijana 5 aastat.

Kursuse eesmärk

Anda  ülevaade erinevatest puidutöödest ja materjalidest, teadmised ning põhioskused puidu käsitsi- ja masintöötlemisest. Tutvustada tööohutus ja tervisekaitse. Anda ülevaade puittoodete säästvast renoveerimisest ja tutvustada puitpaatide ehitamist ja renoveerimist

Koolituse käigus omandatakse teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi järgnevates valdkondades:

·         Puitmaterjalide ja puidu omaduste tundmine

·         põhiteadmised puidu töötlusviisidest, erinevad puidu lõiked

·         puidu lõiketöötlemisel kasutatavad lõikeriistad ja nende teritamine

·         puidutööde ohutusnõuded ja tervisekaitse

·         puidupindade viimistlemine, viimistlustehnika ja viimistlusmaterjalid

·         puidutöötlemispingid ja nende ehitus

·         puidu masintöötlemine

·         ohutud töövõtted töötades erinevatel puidutöötlemispinkidel

·          puupaatide renoveerimise eripärad ja puupaatide renoveerimisel kasutatavaid spetsiifilisi töövõtted

·         paadiehituses kasutatavad mõistetest ja esmased teadmised väikelaevade ehituse alustest

·         ülevaade puidu immutamisel ja töötlemisel kasutatavatest looduslikest materjalidest.

Kohtade arv piiratud !

Osalejatele hüvitatakse transpordikulud.

Info ja registreerimine tel 5341 5285 

  Kõrgessaare Vallavalitsus