Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringud

30.03.2012

Kõrgessaare Vallavalitsuse 22.veebruar 2012 korraldusega nr 33 võeti vastu Kiduspe küla Tooma maaüksuse planeering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-02. Koostatud detailplaneering näeb ette planeeritava krundi ehitusõiguse määramise uute hoonete püstitamiseks ja kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja ehitusõiguse muutmise.
Detailplaneeringuga on võimalik avaliku väljapaneku perioodil tutvuda Kõrgessaare vallamajas või internetiaadressil
http://avalik.amphora.ee/Korgessaarevv/document.aspx?id=19210 kuni 15.aprillini 2012. Ettepanekuid või vastuväiteid võib planeeringu kohta esitada Kõrgessaare Vallavalitsusele avaliku väljapaneku perioodi lõpuni e-maili teel valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee või posti teel Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa 92201.

Kõrgessaare Vallavalitsuse 22.veebruar 2012 korraldusega nr 34 kehtestati Kõrgessaare aleviku Tööstuse tee 17a maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 11-78. Kehtestatud detailplaneering näeb ette planeeritavale maaüksusele ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks ning vajaliku taristu rajamise. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Kõrgessaare Vallavalitsuse 14.märts 2012 korraldusega  kehtestati Kalana küla Lodja ja Püharanna maaüksuste detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB12_DP01. Kehtestatud detailplaneering näeb ette planeeritavatele maaüksustele ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks ning vajaliku taristu rajamise. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

  Kõrgessaare Vallavalitsus