Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavolikogu istung 13.aprillil 2012 algusega kell 15.00 Kõrgessaare vallamajas.

04.04.2012

Kutsun kokku Kõrgessaare Vallavolikogu istungi 13.aprillil 2012 kell 15.00 vallamajas.

P ä e v a k o r r a s:

  • vallavanema info.

1. Vallavara kasutamise kord.
2. Kõrgessaare valla hallatavate kalmistute kasutamise eeskiri.
3. Vallavanema puhkus.
4. Revisjonikomisjoni tööplaan.
5. Muud küsimused.
Valla allasutuste ( Lauka Põhikool, lasteaed VIGRI, Kõrgessaare VAK, Kõrgessaare Raamatukogu, Lauka Päevakeskus ) juhtide ettekanne oma asutuse tööst.
 

Aili Küttim
Vallavolikogu esimees

>>
20120413_KUTSEaprill.doc
>>
20120413_vallavara kord.doc
>>
20120413_kalmistute eeskiri.doc
>>
20120413_vallavanema puhkus.doc