Uudiste arhiiv

Detailplaneeringud

17.04.2012

Kõrgessaare Vallavalitsuse 11.aprill 2012 korraldusega nr 72 otsustati korraldada Kirikulahe ja Künaaugu äärse maa-ala detailplaneeringu eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek perioodil 01.-15.mai 2012. Planeeringu alusel kavandatakse Kirikulahe ja Künaaugu äärsele maa-alale mitmefunktsionaalset turismi- ja teadusasutust Läänemere Teadmuskeskus. Detailplaneeringu eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu toimub Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses 16.mail 2012 algusega kell 16:00. Seotud materjalidega saab tutvuda Kõrgessaare vallamajas ning aadressil http://avalik.amphora.ee/Korgessaarevv/document.aspx?id=19498

Kõrgessaare Vallavalitsuse 11.aprill 2012 korraldusega nr 73 korraldatakse avaliku väljapaneku perioodil laekunud vastuväite arutamiseks Mägipe küla Indreku maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu Kõrgessaare vallamajas 03.mai 2012 algusega kell 16:00. Detailplaneeringuga saad tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=18853