Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringud

15.06.2012

Kõrgessaare Vallavalitsuse 23.mai 2012 korraldusega kehtestati Kiduspe küla Tooma maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle. Koostatud detailplaneering näeb ette ehitusõiguse määramise olemasoleva hoonestusega krundile abihoonete ja nendega seotud taristu püstitamiseks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=19210

Kõrgessaare Vallavalitsuse 31.mai 2012 korraldusega võetis vastu Kiduspe küla Meretooma maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.-15.juuli 2012. Avaliku väljapaneku perioodil on planeeringuga võimalik tutvuda Kõrgessaare vallamajas ja kodulehel aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=19494

Kõrgessaare Vallavalitsuse 31.mai 2012 korraldusega võetis vastu Paope küla Luigela ja Luigeranna maaüksuste detailplaneering. Detailplaneeringuga nähakse ette olemasolevate maaüksuste piiride muutmist ning ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.-15.juuli 2012. Avaliku väljapaneku perioodil on planeeringuga võimalik tutvuda Kõrgessaare vallamajas ja kodulehel aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=19546

Kõrgessaare Vallavolikogu 08.juuni 2012 otsusega kehtestati Tahkuna küla Tahkuna Tuuliku maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle. Koostatud detailplaneering näeb ette krundile ulatuva ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ja ehitusõiguse määramise. Detailplaneeringu elluviimise järel on maaüksusele võimalik rajada puhkeala ning tuule-energeetika temaatiline ekspositsioon. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ega avalikul arutelul ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=19527

Kõrgessaare Vallavolikogu 08.juuni 2012 otsusega kehtestati Kalana küla Kaplisääre maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle. Koostatud detailplaneering näeb ette olemasoleva krundi jaotamise elamu ja ärimaa sihtotstarbega krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramise. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ega avalikult arutelul ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=18258

Kõrgessaare Vallavolikogu 08.juuni 2012 otsusega kehtestati Kalana küla Ristna jahisadama ja Kaplisääre maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle. Koostatud detailplaneering näeb ette krundipiiride määramise ja ehitusõiguse määramise jahisadama rajamiseks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=18504

Kõrgessaare Vallavolikogu 08.juuni 2012 otsusega kehtestati Mägipe küla Indreku maaüksuse detailplaneering vastavalt FE Arhitektid OÜ tööle. Koostatud detailplaneering näeb ette krundi ehitusõiguse määramise. Detailplaneeringu elluviimise järel on maaüksusele võimalik rajada muuseumihoone ja erinevaid vaba-aja tegevusi võimaldav puhkeala. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil esitatud ettepaneku ja avaliku arutelu tulemusel viiakse detailplaneeringusse sisse muudatus planeeritava piirde tüübi ja kõrguse osas. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=18853

Kõrgessaare Vallavalitsuse 14.juuni 2012 korraldusega võeti vastu Kiduspe küla Laasiniidi maaüksuse detailplaneering. Koostatud detailplaneering näeb ette olemasoleva hoonestatud krundi jaotamise ja ehitusõiguse määramise uue elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.-15.juuli 2012. Avaliku väljapaneku perioodil on planeeringuga võimalik tutvuda Kõrgessaare vallamajas ja kodulehel aadressil http://avalik.amphora.ee/Korgessaarevv/document.aspx?id=19830

  Kõrgessaare Vallavalitsus