Uudiste arhiiv

Head inimesed

14.08.2012

Kõrgessaare vallas on algatatud arengukava muutmine. Tegevusi planeeritakse kuni aastani 2020.
 

Selleks , et kõik huvilised saaks kaasa rääkida valla arengu kavandamisel on avalikustatud „Kõrgessaare valla arengukava 2012-2020 „ eelnõu.

Eelnõuga saab tutvuda elektrooniliselt Kõrgessaare valla kodulehel; paberkandjal Kõrgessaare vallamaja kantseleis ning Kõrgessaare raamatukogus , Lauka raamatukogus ning Kõpu raamatukogus.

Ootame kirjalikke ettepanekuid arengukavasse  kuni 03 september 2012 (kaasa arvatud) e- postile kati@korgessaare.hiiumaa.ee või saata/ tuua Kõrgessaare Vallavalitsus, Kõpu tee 8, Kõrgessaare .

Eelnimetatud e- postile võib saata kõiki küsimusi ja tähelepanekuid, mis Teil seoses arengukavaga tekivad. 

„Kõrgessaare valla arengukava 2012-2020 „ eelnõu avalik arutelu toimub 05 september 2012 kell 17.30 Kõrgessaare vallamajas.

 

Kõrgessaare vallavolikogu ja - valitsus