Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Laukal ja Kõrgessaares toimuvad trasside renoveerimistööd

04.08.2012

Kõrgessaare aleviku veevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistöid teostab Tekton OÜ, omanikujärelevalvet teostab Ramboll Eesti AS. Tööde valmimise lõpptähtaeg on 31.05.2013.a.

Kõrgessaare aleviku projekti tegevustes on planeeritud puurkaev -pumpla 13305 rekonstrueerimine, pumbajaama hoone rekonstrueerimine, puurkaev pumpla 13306 rekonstrueerimine, aleviku tervikliku vesivarustuse rekonstrueerimine ja laiendamine. Eesmärk on, et kõik asula tarbijad saaks ühendatud olmeveetorustikuga. Lisaks veel kanalisatsiooni laiendamine ja rekonstrueerimine. Kuna Kõrgessaare alevik asub põhjaveeliselt nõrgalt kaitstud alal, siis projekti tulemina on eesmärk, et on vähenenud heitvete põhjavette imbumise risk ja sellega kaasnev reostuskoormus.

Lauka küla kanalisatsiooni pumpla, survetrassi ja puhastusseadme rekonstrueerimistöid teostab DAGOsan OÜ, omanikujärelevalvet teostab P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Tööde valmimise lõpptähtaeg on 31.05.2013.a.

Lauka küla kanalisatsioonipumpla ja amortiseerunud reoveepuhasti asendatakse uute nõuetekohaste ning kaasaegsete pumpla ja reoveepuhastiga.  Rekonstrueeritavat pumplat ja puhastusseadet ühendava malmtorudest trassi  asemel tehakse tänapäevane  survetrass pikkusega 577 meetrit. Uue trassi rajamisega välditakse olemasoleva trassi amortiseerumisest tulenevaid riske (ummistused, lekked). Soetatakse-paigaldatakse uus puhastusseade.

SA KIK 13.12.11 otsuse kohaselt toetati Kõrgessaare aleviku veevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja Lauka küla kanalisatsiooni pumpla, survetrassi ja puhastusseadme rekonstrueerimise projekte kokku summas 1,04 miljoni euroga.

  Kõrgessaare Vallavalitsus