Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikust väljapanekust ja arutelust

20.11.2012

Kõrgessaare Vallavalitsus teatab käesolevaga Kõrgessaare Vallavolikogu 13.mai 2011 otsusega nr 64 algatatud Kirikulahe ja Künaaugu äärse maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikust väljapanekust ja arutelust. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on Kõrgessaare Vallavalitsuse poolt kavandatava mitmefunktsionaalse turismi- ja teadusasutuse Läänemere Teadmuskeskuse krundi moodustamine ja sellele ehitusõiguse määramine, uue maakasutuse ning uute Teadmuskeskuse tegevust toetavate maaüksuste moodustamine ca 29 ha suurusel planeeringualal, mis on suures osas reformimata riigimaa. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Kõrgessaare valla üldplaneeringut ja planeeringualal kehtivat detailplaneeringut, mida pole ellu viidud.

KSH aruandega saab tutvuda ajavahemikul 03.-16.detsember 2012 Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa) ning aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=20457
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada koostamise korraldajale, detailplaneeringu ja KSH aruande koostajale kuni väljapaneku lõpuni.

KSH aruande avalik arutelu toimub Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses (Tööstuse 25 Kõrgessaare alevik) 17.detsember 2012 algusega kell 17:30.

KSH koostamise osapooled:
KSH koostaja: Andres Tõnisson (tel 60 999 40, 55 32 515, leetva@online.ee)
KSH Järelvaataja: Keskkonnaamet (Kõrgessaare mnt 18 Kärdla hiiumaa; Kai Vahtra: tel 4636822, kai.vahtra@keskkonnaamet.ee)
Detailplaneeringu koostamise korraldaja: Kõrgessaare Vallavalitsus (Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa; Katrin Sarapuu: tel 46 22 491, kati@korgessaare.hiiumaa.ee)
Detailplaneeringu kehtestaja: Kõrgessaare Vallavolikogu
Detailplaneeringu koostaja: Dagopen OÜ Projektbüroo (Sadama 15 Kärdla Hiiumaa; Teet Elstein: tel 46 32 019, teet@dagopen.ee)

  Kõrgessaare Vallavalitsus