Uudiste arhiiv

KAITSEKORRALDUSKAVADE AVALIKKUSE KAASAMISE KOOSOLEKUD

03.12.2012

TIHU LOODUSKAITSEALA, VANAJÕE HOIUALA JA EUROOPA NAARITSA VANAJÕE PÜSIELUPAIGA, PAOPE LOO HOIUALA, KURI-HELLAMAA HOIUALA, PÜHALEPA HOIUALA, VILIVALLA HOIUALA NING VIILUPI HOIUALA
 

     

Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Tihu looduskaitseala ja euroopa naaritsa Vanajõe püsielupaiga kaitsekorralduskava, Paope loo hoiuala kaitsekorralduskava, Kuri-Hellamaa hoiuala kaitsekorralduskava, Pühalepa hoiuala kaitsekorralduskava, Vilivalla hoiuala kaitsekorralduskava ning Viilupi hoiuala kaitsekorralduskava koostamise. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tõenäolise läbiviimise aja ning maksumusega. Kaitsekorralduskavade koostaja on Pärandkoosluste Kaitse Ühing (PKÜ).

Kaitsekorralduskavade koostamisprotsessi raames toimub 11. detsembril 2012 kolm avalikkuse kaasamise koosolekut Hiiu maavalitsuse saalis (Kärdlas Leigri väljak 5):

  • kell 10 Tihu looduskaitseala, Vanajõe hoiuala ja euroopa naaritsa Vanajõe püsielupaik

  • kell 13 Paope loo hoiuala

  • kell 15 Kuri-Hellamaa, Pühalepa, Vilivalla ja Viilupi hoiuala

Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud isikud.

 

Info:

PKÜ                                                               Keskkonnaamet

Toomas Kukk                                                Andres Miller

tomkukk@gmail.com                                     andres.miller@keskkonnaamet.ee

Tel 518 9420                                                Tel 469 4299