Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Kõrgessaare Vallavolikogu istung 13.detsembril 2012 kell 13.00 Lauka jahimajas.

07.12.2012

K U T S E

Kutsun kokku Kõrgessaare Vallavolikogu istungi 13. detsembril 2012 kell 13.00 Lauka jahimajas.

Päevakorras:

 • Vallavanema info.

 1. Volikogu alatise maa-, ehitus- ja heakorrakomisjoni esimehe valimine.

 2. Valla põhimäärus.

 3. Kõrgessaare valla preemia põhimäärus.

 4. Kõrgessaare valla eelarve koostamise, täitmise, vastuvõtmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord.

 5. Arvelduslaen.

 6. Üüri piirmäära kehtestamine.

 7. Maamaksu määrad ja soodustused.

 8. Kõrgessaare valla terviseprofiili vastuvõtmine.

 9. Eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel.

 10. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Kõrgessaare vallas.

 11. Kõrgessaare valla 2013.aasta eelarve.

 12. Muud küsimused.

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Aili Küttim

Vallavolikogu esimees

 

>>
Kutse
>>
Volikogu alatise maa-, ehitus- ja heakorrakomisjoni esimehe valimine
>>
Kõrgessaare valla põhimääruse kinnitamine
>>
Kõrgessaare valla preemia põhimäärus
>>
Kõrgessaare valla eelarve koostamise, täitmise, vastuvõtmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord
>>
Arvelduslaen
>>
Üüri piirmäära kehtestamine
>>
Maamaksu määrad ja soodustused
>>
Kõrgessaare valla terviseprofiili vastuvõtmine
>>
Kõrgessaare valla terviseprofiil 2013 – 2020
>>
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
>>
Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Kõrgessaare vallas
>>
Kõrgessaare valla 2013. aasta eelarve
>>
SELETUSKIRI KÕRGESSAARE VALLA 2013 AASTA EELARVE JUURDE

  Kõrgessaare Vallavalitsus