Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Kõrgessaare Vallavolikogu istung 8.veebruaril 2013 kell 15.00 vallamajas.

01.02.2013

K UT S E

Kutsun kokku Kõrgessaare Vallavolikogu istungi  8. veebruaril 2013 kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:

Vallavanema info.

1. Kõrgessaare Vallavolikogu 09.12.2011 määruse nr 46 „Kõrgessaare Vallavalitsuse (asutusena) teenistujate koosseis ja struktuur ning teenistujate palgamäärad ja palgatingimused“ muutmine.

2. Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutustes pedagoogiliste töötajate töötasustamise alused.

3. Kõrgessaare Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.

4. Lauka Päevakeskuse põhimäärus.

5. Valla preemia määramine.

6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

7. Valla 2013.aasta eelarve vastuvõtmine.

8. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine.

9. Muud küsimused.

 

Aili Küttim

Vallavolikogu esimees

>>
Kutse 08.02.2013
>>
Kõrgessaare Vallavolikogu 09.12.2011 määruse nr 46 „Kõrgessaare Vallavalitsuse (asutusena) teenistujate koosseis ja struktuur ning teenistujate palgamäärad ja palgatingimused“ muutmine
>>
Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutustes pedagoogiliste töötajate töötasustamise alused
>>
Kõrgessaare Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
>>
Lauka Päevakeskuse põhimäärus
>>
Valla preemia määramine
>>
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
>>
Kõrgessaare valla 2013. aasta eelarve
>>
SELETUSKIRI KÕRGESSAARE VALLA 2013 AASTA EELARVE JUURDE
>>
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine

  Kõrgessaare Vallavalitsus