Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Kärdla ja Kõrgessaare ühinemisläbirääkimised lõpusirgel.

04.03.2013

Kõrgessaare valla ja Kärdla linna võimaliku ühinemise läbirääkimiste pidamiseks moodustatud 12-liikmeline juhtkomisjon, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallast 5 liiget ning Kärdla linnast 7 liiget, on valmis saanud ühinemislepingu projekti, mis esitatakse 11.m
 

Juhtkomisjoni kava kohaselt jõuab 14. märtsil 2013.a kõikide Kõrgessaare valla ja Kärdla linna elanike postkastidesse ühinemisega seotud erileht, kus jagavad selgitusi juhtkomisjoni liikmed ning mille vahel on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingu terviktekst. Ühinemislepingu lisad (ning ka ühinemisleping) on elektrooniliselt avalikustatud samast ajast mõlema omavalitsuse veebilehtedel (www.korgessaare.ee; www.kardla.ee).

Volikogudele saab esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kolme nädala jooksul ühinemislepingu ja selle lisade väljapaneku algusest arvates ehk siis eeldatavalt kuni 04. aprillini.

Ühinemisega seotu paremaks selgitamiseks korraldatakse kolm rahvakoosolekut: 18 märtsil Kõrgessaare Tervisemajas, 22 märtsil Kõpu Internaatkoolis, 26 märtsil Kärdla Kultuurimajas. Rahvakoosolekute algusaeg on kõigis kohtades kell 18.00. Ootame aktiivset osavõttu.

Rahva arvamuse teadasaamiseks korraldavad Kõrgessaare vald ja Kärdla linn oma territooriumil elanike küsitluse 5. aprillist kuni 7. aprillini 2013. a. Küsitluse parimal viisil läbiviimise eelduseks esitatakse 11. märtsi volikogudele kinnitamiseks juhtkomisjoni poolt välja töötatud «Elanike arvamuse väljaselgitamise kord».

Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemise arutelu algatas Kõrgessaare Vallavolikogu, kes tegi  8. veebruaril 2013.a oma otsusega Kärdla linnale ettepaneku algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine läbi ühinemismenetluse, mille tulemusena moodustub uue haldusüksusena uus vald. Kärdla Linnavolikogu nõustus Kõrgessaare Vallavolikogu ettepanekuga oma 21. veebruari 2013.a otsusega.

 Katrin Sarapuu

Juhtkomisjoni liige

 

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus