Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Kõrgessaare Vallavolikogu istung esmaspäeval 15. aprillil 2013 kell 15.00 vallamajas.

11.04.2013

K U T S E

 

Kutsun kokku Kõrgessaare Vallavolikogu istungi esmaspäeval 15. aprillil 2013 kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:

  • Vallavanema info.

  1. Kõrgessaare valla elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine.

  2. Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingu ning selle lisade kinnitamine.

(Lisad 2, 3, 4 ja 7 on kättesaadavad valla kodulehel)

  1. Taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

  2. Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel Hiiu Vallavolikogu liikmete arvu määramine.

  3. Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel Hiiu Vallavolikogu valimisteks valimisringkonna, piiride ja mandaatide arvu määramine.

  4. Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel Hiiu Vallavolikogu valimisteks valimiskomisjoni moodustamine.

  5. Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel Hiiu Vallavolikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine.

  6. Muud küsimused.

 

Siim Rätsep

Vallavolikogu aseesimees

>>
Kutse
>>
Kõrgessaare valla elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine
>>
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisleping
>>
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingu ning selle lisade kinnitamine
>>
Lisa 1 SELETUSKIRI Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingule
>>
Lisa 5 Ühinemistoetusest tehtavate haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute vajaduse põhjendus ja eelarve
>>
Lisa 6 Volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend
>>
Taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
>>
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel Hiiu Vallavolikogu liikmete arvu määramine
>>
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel Hiiu Vallavolikogu valimisteks valimisringkonna, piiride ja mandaatide arvu määramine
>>
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel Hiiu Vallavolikogu valimisteks valimiskomisjoni moodustamine
>>
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel Hiiu Vallavolikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine

  Kõrgessaare Vallavalitsus