Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Kohalike maanteede ajutine sulgemine

12.04.2013

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõike 1 punktide 2 ja 3, “Teeseaduse” § 25 lõike 3, § 31 lõike 2, § 37 lõike 2, §-de 39, 401, 402 ja 403 ning “Kõrgessaare valla avaliku korra  eeskirjade” punkt 23.4 punktide 29 ja 30 alusel

§ 1. Seoses teekatte kandevõime nõrgenemisega sulgeda ajutiselt  üle 3,5 T teljekoormusega raskeveokitele liiklemiseks kõik Kõrgessaare valla kohalikud maanteed.

§ 2. Määruse § 1 piirang ei laiene AS Selver poebussile ja jäätmeveofirmade  prügiautodele kinnitatud marsruutidel liikumisel.

§ 3. Vedu üle 3,5 tonni teljekoormusega veokitega on erandkorras lubatud vedaja taotluse ja garantiikirja alusel Kõrgessaare Vallavalitsuse poolt väljaantud eriloaga. Eriloaga sätestatakse vedaja kohustus peale veo lõppemist teekatte taastamiseks vähemalt enne loa saamist fikseeritud seisukorda.

§ 4. Menetlus käesoleva määruse rikkumise asjades toimub “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvis 664 sätestatud korras.

§ 5. Avaldada määrus ajalehes Hiiu Leht, Kõrgessaare Valla Teataja ja Kõrgessaare valla kodulehel.

§ 6. Määrus jõustub 15.04.2013 ja kehtib kuni uue määruse vastuvõtmiseni.

>>
Kohalike maanteede ajutine sulgemine

  Kõrgessaare Vallavalitsus