Uudiste arhiiv

Detailplaneeringud

15.04.2013

Kõrgessaare Vallavalitsuse 28.märts 2013 korraldusega nr 70 algatati Kalana küla Läänemere maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundil kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse muutmine ning uue ehitusõiguse ja hoonestusala määramine. Kavandatud tegevus vastab Kõrgessaare valla üldplaneeringule.
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 28.märts 2013 korraldusega nr 69 kehtestati Tööstuse tee 13 maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-72. Kehtestatud detailplaneering näeb ette olemasoleva maaüksuse jaotamise ja uuele krundile ehitusõiguse määramise. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.
Detailplaneeringuga saab tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=21188
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 28.märts 2013 korraldusega nr 67 algatati Kalana küla Maaranna maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva maaüksuse jaotamine elamu-, ärimaa- ja maatulundusmaa maaüksusteks ning kruntidele ehitusõiguse määramine. Kavandatud tegevus ei ole vastuolus Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.
Korraldusega saab tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=21186
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 28-märts 2013 korraldusega nr 66 kehtestati Kauste küla tõnismaa maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-65. Kehtestatud detailplaneering näeb ette olemasoleva maaüksuse jaotamise ja uutele kruntidele ehitusõiguse määramise elamute ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.
Detailplaneeringuga saab tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=20940
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 28.märts 2013 korraldusega nr 65 võeti vastu Hirmuste küla Metsa maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen OÜ Projektbüroo tööle nr 13-01. Koostatud detailplaneering näeb ette planeeritava maaüksuse jaotamise ning krundile ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneering järgib Kõrgessaare valla üldplaneeringu nõudeid. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kõrgessaare vallamajas ja valla kodulehel perioodil 29.aprill kuni 12.mai. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib Kõrgessaare Vallavalitsusele esitada kuni avaliku väljapaneku lõpuni.

Detailplaneeringuga saab tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=21268