Uudiste arhiiv

Kutse loopealsete taastamise infopäevale Hiiumaal

03.05.2013

Olete oodatud Eesti Maaülikooli, Keskkonnaameti, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu ja Tartu Ülikooli korraldatavale infopäevale:

 

17. mai kell 17.00 Kärdal Maavalitsuse saalis

18. mai kell 10.00 Kassaris Haridusseltsi majas

18. mai kell 13.00 Suuremõisa noortekeskuses

 

Päevaplaanis on loopealsete taastamiseks ettevalmistatav projekti tutvustus, küsimustele vastamine ja arutelu.

Maaomanikud saavad anda oma seisukoha loopealsete taastamise osas nende kinnistutel või varasemat otsust muuta.

 

Täpsustame taastamisele minevate looalade, tarade, läbipääsude, varjualuste, juurdepääsuteede jms asukohti  vastavalt maaomanike ettepanekutele.

 

Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, loomakasvatajad, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud isikud.

 

Info:

Eesti Maaülikool
Kadri Tali
kadri.tali@emu.ee
tel 731 1881


Keskkonnaamet
Kaie Sarv
kaie.sarv@keskkonnaamet.ee
mob 503 5918