Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavolikogu istung 24.mail 2013.a. kell 15.00 vallamajas.

17.05.2013

Kutsun kokku Kõrgessaare Vallavolikogu istungi 24.mail 2013.a. kell 15.00 Kõrgessaare vallamajas.
 

Kutse


Päevakorras

 • Vallavanema info.
 1. Vallavara tasuta kasutusse andmine.
 2. Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine
 3. Revisjonikomisjoni aruanne
  Vandeaudiitori aruanne
  Kõrgessaare Vallavalitsuse protokolliline otsus majandusaasta heakskiitmise kohta
  Kõrgessaare valla 2012. aasta majandusaasta aruanne
 4. Muud küsimused.

Hiiumaa muuseumi töökorraldus ja areng (Margarita Sokolova)
Kärdla linna teavitus kohustuste võtmisest 2014.aastaks

 

Aili Küttim
Vallavolikogu esimees

>>
KUTSE
>>
Vallavara tasuta kasutusse andmine
>>
Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine
>>
REVISJONIKOMISJONI ARUANNE
>>
Vandeaudiitori aruanne
>>
Kõrgessaare valla 2012 majandusaasta aruande kinnitamine
>>
Kõrgessaare valla 2012. aasta majandusaasta aruanne
>>
Väljavõte protokollist